Hytteservice

Tilsyn og vedlikehold av hytteeiendom

  • Hyttetilsyn ute og inne
  • Snømåking/Måking av tak/veranda
  • Klipping av torvtak
  • Mindre reperasjoner
  • Fremskaffe og koordinere håndverkere
  • Fremskaffe ved og stable ved
  • Vedlikehold jacuzzi
  • Div annet på forespørsel
VAKTMESTER

VEDLIKEHOLD

HYTTESERVICE

KJØRING/TRANSPORT

NÆRINGSEIENDOM

PRIVATEIENDOM

SNØRYDDING

TORVTAK